• Katogoria :

Projekty zjazdów:

1. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na wykonanie zjazdu,
2. opracowanie planu sytuacyjnego wraz z przekrojami charakterystycznymi,szczegółami konstrukcyjnymi oraz opisem technicznym
3. zaopiniowanie zjazdu u zarządcy drogi